Αλλαγές στην ΚΥΑ για τα ΜΑΠ ζητά η ΠΟΕ-ΟΤΑ: Οι ειδικότητες – Τα μέσα που δεν χορηγήθηκαν

  Καλώντας τα συναρμόδια Υπουργεία (Εσωτερικών, Εργασίας και Οικονομικών), να συμπληρώσει προς το ορθότερο και πληρέστερο την ΚΥΑ για την

Read more