Παρατάξεις

  • ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
  • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ( Α.ΔΗ.Κ)
  • Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία (Δ.Α.Σ.)
  • Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση ( Α.Ε.Κ.)
  • Η ΕΛΠΙΔΑ ΕΡΧΕΤΑΙ