Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας

  1. Γιακουστίδης Σπυρίδων-Αυγερινός του Ευθυμίου (Π.Ε. Γυμναστών)
  2. Ζησοπούλου Ελισάβετ (ΕΛΣΑ) του Μιχαήλ (Π.Ε. Διοικητικού)
  3. Μπλανάς Θεοφάνης του Ιωάννη (Δ.Ε. 26)
  4. Παπαγεωργίου Βασίλης του Δημητρίου (Π.Ε. 4)
  5. Παπαποστόλου Μαργαρίτα του Κωνσταντίνου (Π.Ε. 10)
  6. Παπασουλιώτης Γεώργιος του Χαράλαμπου (Δ.Ε. 1)
  7. Πετρουλάκης Δημήτριος του Ελευθερίου (Γ. 4)