Εκπρόσωποι ΑΔΕΔΥ

Γενικό Συμβούλιο ΕΔΟΘ:

  1. Δασκάλου Νικόλαος-Πρόεδρος Γενικού Συμβουλίου (Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση)
  2. Βάιος Σωτήριος-Μέλος Γενικού Συμβουλίου ( A.ΔΗ.Κ.)