Εκπρόσωποι Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εργαζομένων

  1. Λοτσιοπούλου Πηνελόπη (Μόνιμη-Δ.Α.Κ.Ε.και Συνεργαζόμενοι)
  2. Κουλουμτούρη Γεωργία ( Μόνιμη- ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
  3. Πελτέκης Χρήστος ( Αορίστου-ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
  4. Μαργαρίτη Αλεξία ( Αορίστου – Ενωτικός Σύλλογος Εργαζομένων)