Διοικητικό Συμβούλιο Σ.Ε.Δ.Θ.

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος  Φούντας 
Αντιπρόεδρος:  Λάζαρος  Μιχαηλίδης
Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Φουντούκης
Ταμίας: Κώστας Χόχας
Έφορος Οργανωτικού : Γεώργιος Παπασουλιώτης
Σημείωση: Η θέση του Ειδικού Γραμματέα παραμένει κενή, καθώς η παράταξη που της αναλογούσε, την αρνήθηκε.
Μέλη Αλφαβητικά:
Βάιος Σωτήρης
Βασιλείου Μαρία
Κανλής  Γεώργιος

Κυριακίδης Αναστάσιος

Μαραντζίδης Φώτης
Κώστας Ξανθόπουλος

Πάσχος Παναγιώτης

Τσουμαλάκος Νέστωρ