ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2019 (ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚΥ)

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Σας αποστέλλουμε ανακοίνωση του ΕΦΚΑ και σχετικά έντυπα προς συμπλήρωση. Όσοι εργαζόμενοι  έχουν τα παιδιά τους ασφαλισμένα στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., και επιθυμούν να τα στείλουν σε ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ πρέπει να καταθέσουν την σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ανακοίνωση. Οι αιτήσεις για την α’ κατασκηνωτική περίοδο θα πρέπει να παραδοθούν στον ΕΦΚΑ εως την Παρασκευή 14/6/2019.

Δικαίωμα για συμμετοχή στις κατασκηνώσεις εχουν τα τέκνα των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου (μόνιμοι).

Σημειώνουμε ότι από φέτος η κάρτα κατασκηνωτή συμπληρώνεται από το π.ΤΥΔΚΥ.

Ανακοινωση ΕΦΚΑ(3)

Αιτηση για κατασκηνώσεις(1)