ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (24) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.Σ.Ε.) ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ. ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:οικ.32885/29-9-2017

logo_el

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (24) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Σ.Ε. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (οικ.32885-2017)

Κράτα το

Κράτα το