ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

dimosio_misthoi_aftodioikisi-696x391

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( Σ.Ε.Δ.Θ.)

Θεσσαλονίκη, 30-11-2016.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ

ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Μετά την ψήφιση του Ν.4387/2016 και με αφορμή δημοσιεύματα αναφορικά με το τι ισχύει σχετικά με την εξαγορά πλασματικών χρόνων από μόνιμους υπαλλήλους με ασφάλιση Δημοσίου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 και του άρθρου 38 παράγραφος 1 του Ν.4387/2016 από 1-1-2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης «Ε.Φ.Κ.Α.» ασφαλισμένου και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και 13,33% σε βάρος του Δημοσίου για πρώτη φορά.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του ίδιου νόμου η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης «Ε.Φ.Κ.Α.» στον οποίο εντάσσεται και το Δημόσιο είναι η 1-1-2017.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.τ.Κ.), που είναι ο τελικός αρμόδιος για να κρίνει τις αιτήσεις και να επιβάλει τα ποσά που θα αξιώσει για τις εξαγορές πλασματικών ετών μας έγινε γνωστό ότι :

Για τις αιτήσεις αναγνώρισης και εξαγοράς ως συντάξιμου διαφόρων χρόνων, που θα υποβληθούν και θα πρωτοκολληθούν στο Γ.Λ.τ.Κ. μέχρι 31-12-2016 ισχύει η υποχρέωση καταβολής ποσοστού εισφοράς μόνο 6,67% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών όπως ισχύει τώρα.

Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 1-1-2017 θα ισχύει η υποχρέωση καταβολής ποσοστού εισφοράς 20% (ασφαλισμένου και εργοδότη) επί των συντάξιμων αποδοχών της ημερομηνίας της αίτησης εξαγοράς.

Για να πρωτοκολληθεί μία αίτηση στο Γενικό Λογιστήριο, λόγω φόρτου εργασίας, θέλει κάποιες ημέρες (μπορεί και 20).

Συνεπώς οι μόνιμοι συνάδελφοι που είναι ασφαλισμένοι για κύρια σύνταξη στο Δημόσιο και επιθυμούν να αναγνωρίσουν ως συντάξιμους διάφορους χρόνους (την στρατιωτικής τους θητεία, πλασματικό χρόνο παιδιών, τον χρόνο σπουδών τους, χρόνο εκπαιδευτικής άδειας, χρόνο άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών, χρόνο προϋπηρεσίας χωρίς ασφάλιση) από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είτε για θεμελίωση σε συγκεκριμένο έτος, είτε για συμπλήρωση 35ετίας ή 37ετίας, είτε για μεγιστοποίηση της σύνταξής τους, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εξαγοράς (μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) ΑΜΕΣΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ : οι εξαγορές πλασματικών ετών δεν αφορούν όλους τους υπαλλήλους αλλά μόνο για όσους τους χρειάζεται και τους συμφέρει. Είναι μια διαδικασία αυστηρά εξατομικευμένη. Οι μόνιμοι υπάλληλοι με ασφάλιση Δημοσίου θα πρέπει άμεσα να διευκρινίσουν πόσα πλασματικά έτη μπορούν και πρέπει να αναγνωρίσουν για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με συγκεκριμένες ευνοϊκές διατάξεις ή για να προσαυξήσουν την σύνταξή τους και ακολούθως να κινήσουν άμεσα την διαδικασία για κατάθεση αίτησης εξαγοράς στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που είναι ο τελικός αρμόδιος για να κρίνει τις αιτήσεις και να επιβάλει τα ποσά που θα αξιώσει για τις εξαγορές πλασματικών ετών.

Οι αιτήσεις εξαγοράς μπορούν να γίνονται είτε ατομικά κατευθείαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Δ/νση Κανονισμού & Εντολής Πληρωμής Συντάξεων Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. & Ειδικών Κατηγοριών Τμήμα Β – Κάνιγγος 29- ΤΚ 10110 –Αθήνα, είτε να διαβιβάζονται από το Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (Γραφείο 326 Γ στον 3ο όροφο του Δημαρχείου τηλ. 231331-7126, 7123, 7125 ).

Τέλος για όσους έχουν ήδη υποβάλει στο Γενικό Λογιστήριο αίτηση για αναγνώριση πλασματικών ετών, ισχύει ο παλιός τρόπος υπολογισμού και η αίτησή τους είναι ισχυρή (απλά λόγω έλλειψης προσωπικού οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται προς το παρόν μαζί με το συνταξιοδοτικό φάκελο).

Για οποιοδήποτε εξειδικευμένο, προσωπικό ερώτημα μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Κάνιγγος 29 –Αθήνα) κάθε Παρασκευή 11.00 -15.00 μ.μ.

Για όλα τα θέματα που αφορούν συνταξιούχους Δημοσίου καθώς και δημοσίους υπαλλήλους που βρίσκονται σε φάση συνταξιοδότησης, μπορείτε να απευθύνεστε στον αριθμό 210-3329900, καθημερινά (εργάσιμες ημέρες), από τους 7.30-15.30

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για όσους δημοσίους υπαλλήλους έχουν επιλέξει ως ασφαλιστικό τους φορέα το ΙΚΑ.

ΤΟ Δ.Σ.

Κράτα το