Ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων για τα μέτρα πρόληψης της ελονοσίας

elonosia-1-640x441

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ&

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Aθήνα, 24.08.2016

Αρ. Πρωτ. Οικ.: 20748

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΑΣΦAΛΕΙΑΣ & ΥΓΕIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣIΑ

Tαχ. Δ/νση: Αγησιλάου 10

Τ.Κ: 10437 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χρ. Τουφεκούλα

Στ. Χαλάτσης

Τηλ.: 210 5289109-190

Fax: 210 5231201

e-mail: kysepetye@ypakp.gr

ΠΡΟΣ:

ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα:

Ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων για τα μέτρα πρόληψης της ελονοσίας

Σχετικά:

α) Malaria_report_GR_11_08_2016

β) Επηρεαζόμενες_περιοχές_ ελονοσία_8-08-16

γ) “FAQs elonosia_2015” και

δ) “ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2012-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ”
Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα ελονοσίας που δημοσίευσε πρόσφατα το ΚΕΕΛΠΝΟ, από τις
αρχές του 2016 έως τις 11 Αυγούστου 2016 είχαν δηλωθεί 65 κρούσματα ελονοσίας. Η ελονοσία
(malaria) είναι λοιμώδης νόσος που προκαλείται από το παράσιτο «πλασμώδιο» της ελονοσίας και
μεταδίδεται κυρίως μέσω νυγμού (τσιμπήματος) μολυσμένου κουνουπιού που ανήκει στο γένος
Ανωφελές (α΄ σχετικό).

Παράλληλα από την «Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από τα
νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές» ορίστηκαν οι Επηρεαζόμενες περιοχές από την ελονοσία
στην Ελλάδα- Περίοδος Μετάδοσης 2016 (β΄ σχετικό).

Σε συνέχεια των προαναφερομένων και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιθεώρησης Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ), καλούνται οι Επιθεωρητές των Περιφερειακών Υπηρεσιών
Επιθεώρησης ΑΥΕ να διενεργήσουν άμεσα ελέγχους σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας όπου
είναι πιθανό να υπάρχουν εστίες ανάπτυξης κουνουπιών και να ενημερώνουν τους εργοδότες
σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας των εργαζομένων και τους εργαζόμενους
για τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν για την προστασία τους. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να
δοθεί στις “επηρεαζόμενες περιοχές”. Ενδεικτικές κατηγορίες εργαζόμενων που διατρέχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης είναι: αγρότες, γεωπόνοι, οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές, κηπουροί,
δασολόγοι, φύλακες, εργαζόμενοι στην αποκομιδή σκουπιδιών και σε βιολογικούς καθαρισμούς,
εργαζόμενοι σε πτηνοτροφεία και φάρμες και γενικά εργαζόμενοι οι οποίοι είναι συνήθως έξω όλη
τη νύχτα, όπως είναι οι φύλακες, κ.α. Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικές συστάσεις προς
εργοδότες και εργαζόμενους, ενώ επισυνάπτονται και δύο σχετικά αρχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ με τίτλο
“FAQs elonosia_2015” και “ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2012-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ” (γ΄ και δ΄ σχετικά):
Συστάσεις και οδηγίες προς τους εργοδότες

1. Ολοκληρωμένη και συστηματική ενημέρωση προς τους εργαζομένους σχετικά με τις πιθανές
πηγές έκθεσης, τον τρόπο μετάδοσης και μόλυνσης από το πλασμώδιο, τις ώρες που τα
κουνούπια είναι πιο δραστήρια, τα συμπτώματα της μόλυνσης κ.λ.π.
2. Εφόσον παρέχονται στους εργαζομένους στολές, να περιλαμβάνονται πουκάμισα με μακριά
μανίκια και μακριά παντελόνια ως επιλογές. Διαφορετικά να προτρέπονται οι εργαζόμενοι σε
εξωτερικούς χώρους να φορούν πουκάμισα με μακριά μανίκια, μακριά παντελόνια και κάλτσες.
3. Παροχή εντομοαπωθητικών και ενημέρωση για τη χρήση τους.
4. Λήψη μέτρων για τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων στα κουνούπια:
. Μέριμνα για την εξάλειψη των πηγών στάσιμου νερού σε εξωτερικούς χώρους εργασίας,
όσο είναι δυνατό, ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός των κουνουπιών:
. Άδειασμα των δοχείων με λιμνάζοντα ύδατα κάθε 4 έως 5 ημέρες, καθώς και
αναποδογύρισμα, κάλυψη, ή αποθήκευση δοχείων όπως καλύμματα, κουβάδες,
βαρέλια, καροτσάκια, κ.λ.π. που ενδέχεται να λιμνάζουν νερά. Διάνοιξη οπών
αποστράγγισης σε δοχεία τα οποία συλλέγουν νερό και δεν μπορούν να αδειάσουν.
. Καθάρισμα των υδρορροών βροχής και αφαίρεση υπολειμμάτων (φύλλα, κλαδιά,
σκουπίδια) από χαντάκια και φρεάτια.
. Αποφυγή εργασίας, εάν είναι εφικτό, σε εξωτερικούς χώρους τις ώρες που τα κουνούπια
είναι πιο δραστήρια (πιο συχνά από το σούρουπο έως το ξημέρωμα).
Συστάσεις προς τους εργαζομένους

. Χρήση προστατευτικού ρουχισμού, όπως πουκάμισα με μακριά μανίκια, μακριά παντελόνια
και κάλτσες.
. Χρήση εντομοαπωθητικών, με ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:
. Αποφυγή εφαρμογής της αντλίας ή των προϊόντων αεροζόλ απευθείας στο πρόσωπο.
Αντ’ αυτού προτείνεται ψεκασμός των προϊόντων πάνω στα χέρια και προσεκτική
επάλειψη στο πρόσωπο, αποφεύγοντας τα μάτια και το στόμα. Σε κάθε περίπτωση να
ακολουθούνται προσεκτικά οι οδηγίες της ετικέτας.
. Αποφυγή εφαρμογής των εντομοαπωθητικών στο δέρμα που καλύπτεται από ρούχα.
. Ψεκασμό των ενδυμάτων με εντομοαπωθητικά προϊόντα, καθώς τα κουνούπια μπορούν να
διεισδύσουν τα λεπτά ρούχα.
. Ανανέωση του εντομοαπωθητικού όταν απαιτείται.
. Πλύσιμο του δέρματος με σαπούνι και νερό μετά το πέρας της εργασίας.
. Πλύσιμο των ρούχων που έχουν ψεκαστεί με εντομοαπωθητικά πριν χρησιμοποιηθούν ξανά.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι Επιθεωρητές Εργασίας, Ασφάλειας και Υγείας, με υπογραφή.

Συνημμένα: Τέσσερα (4) αρχεία pdf

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο κ. Ειδ. Γραμματέα
2. Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών
3. ΔΠΣ-ΕΕΣ, Τμήμα Υποστήριξης ΣΕΠΕ
4. Κ.Φ.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ

Περιφερειακές Διευθύνσεις και Τμήματα Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1. Γραφείο κου Υπουργού
2. Γραφείο κου Γεν. Γραμματέα
3. Γεν. Δ/νση Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση -Δ/νση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

1. Γ.Σ.Ε.Ε.
2. Σ.Ε.Β.
3. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
4. Ε.Σ.Ε.Ε.
5. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
6. Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
7. Ε.Ν.Π.Ε.
8. Κ.Ε.Δ.Ε.
9. Τ.Ε.Ε.
10. Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος
11. Πανελλήνιο Σωματείο Ειδικευμένων Iατρών Eργασίας
12. ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ
13. Ομοσπονδία Οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων Ελλάδας
14. Ένωση Κατασκευαστών Κτιρίων
15. Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
16. Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.
17. Συνδικάτο Εργατ/λων Μετάλλου Ν. Πειραιά-Αττικής και Νήσων
18. Ένωση Ναυπηγοεπισκευαστών Πειραιά

Κράτα το